URLA ESKİ TEKEL BİNASI YANDI ile gezgin35urlaile gezgin35urla